Spreekuur en huisbezoek

Spreekuur en huisbezoek

Met onze assistente kunt u een afspraak maken voor zowel het artsenspreekuur als het assistentespreekuur.

Regulier spreekuur

Er is spreekuur op afspraak op alle ochtenden en op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag. Om een afspraak te maken, is het belangrijk om tijdig te bellen. Graag voor 11.00 uur.

Wanneer u een afspraak maakt, zal de assistente vragen waarvoor u komt. Zij is hiervoor opgeleid om te kunnen inschatten hoe ernstig uw klachten zijn. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld, net als bij de huisarts. 

Als u meerdere klachten heeft of denkt dat u meer tijd nodig heeft, kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak zodat we er rekening mee kunnen houden in onze planning.

Visites

Als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een visite aanvragen. Bel hiervoor graag voor 11.00 uur.

Telefonisch spreekuur

Als u vragen heeft die telefonisch kunnen worden beantwoord, belt u bij voorkeur in de ochtend naar de praktijk. Als de assistente u niet kan helpen, wordt u later op de dag teruggebeld.

Assistente spreekuur

Op afspraak kunt u bij de assistente terecht voor diverse zaken, zoals:

 • aanstippen van wratten
 • allergietesten
 • bloed- en urineonderzoeken 
 • bloeddrukcontroles (eenmalig/ 30 min)
 • diverse injecties
 • geheugentest
 • hartfilmpje 
 • hartritmeregistratie
 • hechtingen verwijderen
 • longfunctiemetingen
 • oren uitspuiten
 • pessariumring verschonen
 • spiraal verwijderen bij zwangerschapswens
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • vaatonderzoek van de benen (enkel-arm index metingen)
 • wondverzorging 
 • zwachtelen 
 • zwangerschapstest

Houd er rekening mee dat sommige onderzoeken van uw eigen risico af gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij de assistente.